Kategorier

Oregon Sunstone

En Labrador-fältspat ur plagioklas-gruppen med 68% albit och 32% anortit. Koppar ger färg som ibland är ett tydligt rött eller grönt, ibland dikroiskt (rött och grönt), centrum av stenen. Koppar bildar ibland mängder av små reflekterande plattor i som ligger i band (skiller). Den Indiska och Norska "solstenen" som används för cabochonslipning klassas oftas som oligoklas men ibland som labrador. Inneslutningarna är inte koppar utan hematit eller goetit.

Fysiska egenskaper:

Kemi: Na[AlSi3O8] Ca[Al2Si2O6]
Hårdhet: 6-6½
SG: 2,71-2,73
Spaltning: Fullständig, ofullständig, tre riktningar
Sprödhet: Något spröd
Värmekänslighet: Ingen

Optiska egenskaper:

RI: 1,56–1,57
Dispersion: 0,012 (svag)
Dubbelbrytning: 0,008 (svag)
Pleokroism: Ingen
Kritisk vinkel: 41°

Fasettvinklar (paviljong/krona):

Vargas: 44°/42°
Olson: 43°/42°
Soukup: 43°/42°
Roth: 43°/42°
MDR: 43°/42°
Schlagel: 43°/39°
Hashnu: 43°/42°
Sinkankas: 43°/40-50°
GIA: 43°/42°

Slipskiva:

Medium eller fin

Fasettpolering:

Vargas: Ceriumoxid på akryl, Aluminiumoxid på tenn/bly
Olson: Tennoxid på akryl
Christiansen: Aluminiumoxid på tenn/bly, Ceriumoxid på akryl, Tennoxid på tenn

Cabochonpolering:

Olson: Tennoxid på filt
Christiansen: Aluminium-/ceriumoxid på läder/filt
Cox: Ceriumoxid på filt
Covington: Ceriumoxid på filt

Orientering:

Gul sten utan skiller efter form. Med måttlig mängd skiller, bandningen parallellt med bordsfacetten. Med mycket skiller kan man orientera bandningen vinkelrätt mot bordsfacetten och få en röd sten eller slipa en cab. Sten med rött eller grönt färgcentrum ska orienteras med mesta färgen i kuletten. Oftast behöver inte ens bordsfasetten orienteras bort från det fullständiga spaltninsplanet.

Behandlingar/syntet:

Inga kända

Tips!

Ibland kan den vara besvärlig att polera – prova med en LightningLap CeOx så går det bättre.

Här är en länk till en mycket bra sida om hur man orienterar Oregon Sunstone. http://doubleeaglemine.com/Cuttingtips.html

Råsten av Oregon Sunstone

Sunstone på Gemdat

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
En webbshop från OpenCart
SG Lapidary © 2021