Kategorier

Spodumen

Spodumen med dragning åt rosa eller violett kallas vanligen Kunzit. Om färgen går åt grönt: Hiddenit. Ofärgad eller gulaktig kallas Triphane eller endast Spodumen. Det pågår diskussioner om var gränsen för att benämnas Hiddenit går. Jag har t v valt att kalla allt som går i grönt för Hiddenit oavsett om det är krom som ger färg eller inte.

Fysiska egenskaper:

Kemi: LiAl[Si2O6]
Hårdhet: 6,5–7
SG: 3,16–3,20
Spaltning: Fullständig, två riktningar
Sprödhet: Mycket spröd
Värmekänslighet: Något

Optiska egenskaper:

RI: 1,655–1,68
Dispersion: 0,017 (medel)
Dubbelbrytning: 0,015 (medel)
Pleokroism: Tydlig, trikroisk
Kritisk vinkel: 37°

Fasettvinklar (paviljong/krona):

Vargas: 42°/40°
Soukup: 39°/43°
Roth: 39°/43°
Hashnu: 42°/40°
Sinkankas: 40°/40°
GIA: 39°/43°

Slipskiva:

Endast fin (aldrig grövre än 600)

Fasettpolering:

Vargas: Aluminiumoxid eller tennoxid på tenn/bly eller tenn
Soukup: Aluminiumoxid eller tennoxid på tenn
Christiansen: Aluminiumoxid eller tennoxid på tenn/bly eller tenn

Cabochonpolering:

Christiansen: Aluminiumoxid eller diamant 50k/100k på läder eller trä

Orientering:

Bäst färg vinkelrätt mot C-axeln. Vinkla bort bordsfacetten ett par grader från spaltningsplanet.

Behandlingar/syntet:

Kan värmebehandlas för att förbättra färgen. Bestrålad Kunzit kan blekna i solljus.

Tips !

Ha tålamod, att slipa spodumen tar tid, oftast lång tid om man ska undvika att skapa stress i stenen som senare kommer att utvecklas till sprickor.

Råsten av Spodumen

Spodumen på Gemdat

Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
En webbshop från OpenCart
SG Lapidary © 2021